Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po - Čt)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Úřední deska obce Libenice

Archiv Úřední desky »

Vyhlášky, rozpočty

CETIN zahájení ÚŘ NIO_FTTH_Kolín_Kutná Hora_Libenice | Vyvěšeno: 09.02.2021 | Sejmuto: 25.02.2021
Vyhláška č. 4/2020 - Veřejné prostranství | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 3/2020 Technopárty | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 1/2020 - Požární řád obce* | Vyvěšeno: 23.06.2020 | Sejmuto: 09.07.2020
Dotační výzva na podporu DČOV
Zastupitelstvo obce Libenice schválilo na svém 10. zasedání v roce 2019 dne 18. prosince 2019 usnesením č. 6/10/2019 Směrnici č. 2/2019 pro poskytování finančního příspěvku na vybudování individuálních domovních čistíren odpadních vod a na svém 2. zasedání 2020 usnesením č. 3/2/2020 schválilo vyhlášení  této dotační výzvy.
OZV 3-2019 - odpady poplatek
OZV 2-2019 Psi poplatek
OZV 1-2019 - odpady

Oznámení

Daň z nemovitosti 2020
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zdravotnictví - nouzový stav
Mimořádné opatření
Ministerstvo školství- nouzový stav
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu - viz příloha
Neznámí vlastníci 2020
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území Libenice. Data k 1. 8. 2020 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
Stěhuji se, jak úředně postupovat?
Změna trvalého pobytu - jak postupovat

Rozhodnutí

Stanke- vrtaná studna- povolení-vyhláška | Vyvěšeno: 07.09.2020 | Sejmuto: 07.10.2020

Pozvánky

Ostatní

Vodovod- náklady + příjmy a výdaje 2014
 
 
Jednorázové položky :
 
živnostenské oprávnění………………..1 000,- Kč
 
legalizace vodovodu…………………20 000,- Kč
 
rozšíření fakturačního programu…….. 7 000,- Kč
 
Každoroční pravidelné náklady :
 
odpovědná osoba………………….... 30 000,- Kč
 
UV lampy……………………………. 4 400,- Kč
 
el. energie – úprava vody……………. 4 000,- Kč
 
vystavování faktur 2x ročně……….….3 800,- Kč   98 odběrných míst / 20,- Kč doklad
 
poštovné, fakturace + upomínky cca….2 000,- Kč
 
režie – papíry, tonery, obálky     cca….1 000,- Kč
 
rozbor vody…………………………..4 200,- Kč
 
 
podíl obnovy 1,5% z pořizovací hodnoty majetku   6 207 510,- Kč  původní vodovod
 
                                                                                     928 000,- Kč nová větev - Vápenka
                                                                               -------------------
                                                                                  7 135 510,- Kč        
 
 
podíl obnovy……………………………………….107 032,- Kč
 
 
Nákup vody od VODOSu je 16,63 Kč bez DPH, tzn. 19,12 Kč