Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po - Čt)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Úřední deska obce Libenice

Archiv Úřední desky »

Vyhlášky, rozpočty

Vyhláška - Uzavírka sil. 33555 - půroduktovod
15. 4. 2019 - 17. 5. 2019
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu MK oznámení
Veřejná vyhláška - Zrušení TP - M.CH.
Návrh závěrečného účtu obce Libenice rok 2018, včetně všech příloh | Vyvěšeno: 22.2.2019 | Sejmuto:
Návrh rozpočtu obce Libenice na rok 2019 | Vyvěšeno: 5.12.2018 | Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu obce Libenice za rok 2017-schválený 4.4.2018 | Vyvěšeno: 12.2.2018 | Sejmuto:
Rozpočtová opatření, hospodaření obce

Oznámení

Dražební vyhláška 203 Ex
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Neznámý vlastník 2019
Volby do Zastupitelstva obce Libenice 2018
Výsledky komunálních voleb
Neznámí vlastníci pozemků k 2/2018
    Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal Obecní úřad v Libenicích o součinnost při identifikaci nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - jedná se o vlastníky nemovitostí v katastrálním území Libenice k 01. 02. 2018. Žádáme občany, aby si prostudovali přiložený seznam neznámých vlastníků a v případě, že dokáží blíže identifikovat osoby uvedené v seznamu, potřebné údaje doplnili  ÚZSVM Kolín - tel. 321 744 605, e-mail:Ivana.Vancurova@uzsvm.cz.
SPÚ Nabídka pozemků
Nabídka pozemků  k pronájmu - p.č. 50/10 a 50/13 k.ú. Libenice
Stěhuji se, jak úředně postupovat?
Změna trvalého pobytu - jak postupovat

Rozhodnutí

Pozvánky

Ostatní

Vodovod- náklady + příjmy a výdaje 2014
 
 
Jednorázové položky :
 
živnostenské oprávnění………………..1 000,- Kč
 
legalizace vodovodu…………………20 000,- Kč
 
rozšíření fakturačního programu…….. 7 000,- Kč
 
Každoroční pravidelné náklady :
 
odpovědná osoba………………….... 30 000,- Kč
 
UV lampy……………………………. 4 400,- Kč
 
el. energie – úprava vody……………. 4 000,- Kč
 
vystavování faktur 2x ročně……….….3 800,- Kč   98 odběrných míst / 20,- Kč doklad
 
poštovné, fakturace + upomínky cca….2 000,- Kč
 
režie – papíry, tonery, obálky     cca….1 000,- Kč
 
rozbor vody…………………………..4 200,- Kč
 
 
podíl obnovy 1,5% z pořizovací hodnoty majetku   6 207 510,- Kč  původní vodovod
 
                                                                                     928 000,- Kč nová větev - Vápenka
                                                                               -------------------
                                                                                  7 135 510,- Kč        
 
 
podíl obnovy……………………………………….107 032,- Kč
 
 
Nákup vody od VODOSu je 16,63 Kč bez DPH, tzn. 19,12 Kč
 
Informace o zrušení kontejneru na směsný odpad
Informace o zrušení kontejneru na směsný odpad