Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po - Čt)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Úřední deska obce Libenice

Archiv Úřední desky »

Vyhlášky, rozpočty

VV- Labe-Dunaj-Odra-Návrhy opatření | Vyvěšeno: 31.05.2021 | Sejmuto: 16.06.2021
VV Změna záplavového území Klejnaka - zahájení | Vyvěšeno: 12.04.2021 | Sejmuto: 12.05.2021
VV - Daň z nemovitých věcí 2021 | Vyvěšeno: 09.04.2021 | Sejmuto: 11.05.2021
Vyhláška č. 4/2020 - Veřejné prostranství | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 3/2020 Technopárty | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 1/2020 - Požární řád obce* | Vyvěšeno: 23.06.2020 | Sejmuto: 09.07.2020
OZV 3-2019 - odpady poplatek
OZV 2-2019 Psi poplatek
OZV 1-2019 - odpady

Oznámení

Oznámení o prodeji nemovitostí - Valášek
Výzva k podávání nabídek na koupi nemovitosti
Případní zájemci mohou své nabídky posílat emailem do 18.10.2021. Podrobnosti viz příloha.
PS PČR 2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Neznámí vlastníci 9-2021
Přehled pozemků a jejich neznámých vlastníků
Dotační výzva 2021 DČOV | Vyvěšeno: 24. 3. 2021 | Sejmuto: 31. 12. 2021
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora - Kolín - zjišťovací řízení | Vyvěšeno: 06.04.2021 | Sejmuto: 23.04.2021
Neznámí vlastníci 2021
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust.
§§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší
obce. Data k 1. 2. 2021 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření
k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Karel Žáček
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
Stěhuji se, jak úředně postupovat?
Změna trvalého pobytu - jak postupovat

Rozhodnutí

Pozvánky

Pozvánka ZO 6-2021
Středa 22. 9. 2021 od 19.00 hod.