Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po - Čt)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

AKTUALITY - “co se děje v naší obci”

září - říjen 2020

Obecní úřad Libenice

pondělí a středa 8.00 hod- - 12.00 hod. a 18.00 hod. - 19.00 hod.
Výlukový jízdní řád od 1. 9.2020
Trasy a obsluha Grunty a Libenic se vrací k běžnému stavu, výluka je pro Kutnou Horu (obsluha Sběrná místo Avia) a pro Kolín (místo Kablo a Tesla se obsluhuje Plynárna).
 
Nepovolená likvidace odpadních vod
Obecně závazné vyhlášky pro rok 2020 + navýšení ceny vodného + svoz odpadu
Oznámení
 
Obecní úřad Libenice oznamuje, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Libenice a pověření starosty obce budou od 15. 5. 2019 na území obce Libenice prováděny pověřeným pracovníkem – Karlem Štípkem výměny vodoměrů u koncových odběratelů pitné vody. Současně žádáme občany, aby vpustili jmenovaného po předložení pověření do svých objektů a umožnili
mu výměnu vodoměru, případně mu byli v případě nutnosti nápomocni.

 
Obec Libenice nabízí možnost odkoupení nových plastových popelnic na kolečkách - cena za kus 691,- Kč.
Poplatek za svoz TDO je nutno uhradit v souladu s vyhláškou č. 3/2019 nejpozději do 31. 3. 2020. Cena  je stanovena na  750,- Kč za osobu trvale žijící, u rekreačních objektů 750,- Kč za objekt.
Jaké tuky lze vhazovat?
Co je bio odpad a jak ho třídit?
Upozornění : Zákaz vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace - viz příloha
obecní
knihovna
jízdní
řád
turistické
cíle