Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po - Čt)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

AKTUALITY - “co se děje v naší obci”

 Informace o výlukových jízdních řádech s platností od 27. 7. do 31. 8. 2020.
 

Z důvodu souběhu uzavírek v Libenicích (rekonstrukce mostu a výstavba mýtné brány na I/38), v Kutné Hoře ul. Masarykova a Benešova a v Kolíně ul. Havlíčkova budou změněny trasy linek, aby byla odkloněna doprava ze silnice I/38 a I/2.
 
V Kutné Hoře nebudou obsluhovány zastávky:
Avia - náhradní zast. Sběrná (u Penny Marketu) Kaňk, u kostela a Kaňk, Skalka - náhradní zast. Kaňk, Na Pašince
 
V Kolíně nebudou obsluhovány zastávky:
Tesla, Kablo, místní dráha - náhradní zastávka Plynárna
 
V Libenicích bude obsluhována pouze původní zastávka v obci, náhradní zastávka umístěná na parkovišti bude odstraněna.
 
Trasa linek povede z autobusového nádraží v KH přes ul. Masarykova (zast. U divadla), Řehákova, Sběrná (zast. Sběrná), Lučanská, Ortenova, Nad Sady (zast. Čechova), Kaňk (Na Pašince), Kaňkovská.
Spoje obsluhující Libenice budou dále pokračovat ul. Práchňanskou na Gruntu (zast.), Libenice (zast.), Dolany, Červené Pečky, Polepy, Kolín (zast. Plynárna a nádraží).
Spoje neobsluhující Libenice dále ul. Českou, Hořany, Červené Pečky, Polepy, Kolín (zast. Plynárna a nádraží).
 
V příloze přiloženy výlukové jř, které budou uvedeny na IDOSu (dle aktualizace stránek IDOS, měly by se zobrazovat již od pátku, případně od pondělí). Na zastávkách budou vylepeny výlukové jř a upozornění na neobsluhované zastávky během víkendu.
 
Od 1. 9. budou vydány nové aktualizované jízdní řády, o kterých budeme informovat.
 
 
Dne 20. 7. 2020 budou zahájeny zemní práce na stavbě elektropřípojky, související s následným vybudování mýtné brány na silnici I/38 - u Libenic - mýtný bod I/38-90,4-E-O-N.  Z uvedených důvodů dojde k částečnému omezení provozu na silnici I/38.
Od 1. 4. 2020 do 30. 8. 2020 je plánována rekonstrukce mostu ev. č.  33355-1 na silnici III/33355 v obci Libenice.
  • Spoje do Libenic přes obec Grunta budou obousměrně vedeny po silnici III/33355 do obce Libenice, po silnici III/33356 do obce Červené Pečky a dále ul. Nebovidská, sil. III/12555 přes Nebovidy a Hluboký Důl do Kolína. Zastávka „Libenice, ObÚ“ je obsluhována na stávajícím místě zastávky. Spoje neobsluhují zastávku „Kolín, Kablo“, náhradní zastávka "Kolín, Místní dráha“.
  • Spoje do Libenic přes Kaňk budou vedeny po obvyklé trase linky po silnici I/38 a III/33355. Zastávka „Libenice, ObÚ“ pro tyto spoje bude přesunuta před areál Parking TIR Libenice, spoje budou otáčeny v areálu na základě domluvy pana starosty a majitele parkoviště. Následující trasa a zastávky beze změn.
  • Spoj č. 24 vedený přes Libenice, Gruntu a Kaňk bude zastávku „Grunta“ obsluhovat po zastávce „Kutná Hora, aut.st.“ (prodloužení spoje).
Nepovolená likvidace odpadních vod
Obecně závazné vyhlášky pro rok 2020 + navýšení ceny vodného + svoz odpadu
Oznámení
 
Obecní úřad Libenice oznamuje, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Libenice a pověření starosty obce budou od 15. 5. 2019 na území obce Libenice prováděny pověřeným pracovníkem – Karlem Štípkem výměny vodoměrů u koncových odběratelů pitné vody. Současně žádáme občany, aby vpustili jmenovaného po předložení pověření do svých objektů a umožnili
mu výměnu vodoměru, případně mu byli v případě nutnosti nápomocni.

 
Obec Libenice nabízí možnost odkoupení nových plastových popelnic na kolečkách - cena za kus 691,- Kč.
Poplatek za svoz TDO je nutno uhradit v souladu s vyhláškou č. 3/2019 nejpozději do 31. 3. 2020. Cena  je stanovena na  750,- Kč za osobu trvale žijící, u rekreačních objektů 750,- Kč za objekt.
Jaké tuky lze vhazovat?
Co je bio odpad a jak ho třídit?
obecní
knihovna
jízdní
řád
turistické
cíle