Slib zastupitelů

Nově zvolení zastupitelé Lubomír Marcin, Pavel Nohýnek,  Milan Růžička, ing.Jaroslav Bartušek, Hana Mičová, Vít Gargoš a Daniel Brich složili zákonem předepsaný slib na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Libenice dne 5. 11. 2018.
 
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce  a jejích  občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."