Pronájem hrobu  
4,50 Kč/ m2 + 10,- Kč/ rok

Vodné 
za   m3     38,- Kč
Změna trvalého pobytu (přihlášení) Za přihlašovanou osobu (starší 15 let) 50,- Kč
Poplatky za odpad Za osobou s trvalým pobytem 750,- Kč
Za objekt určený k rekreaci 750,- Kč
Poplatky za psa Za prvého psa 100,- Kč
Za druhého  a každého dalšího psa 250,- Kč
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu + každý další pes 150,- Kč                                                                                          50, Kč
Poplatky za služby - kopírování formát A4 1 ks jednostranně 2,- Kč
formát A4 1 ks oboustranně 3,- Kč
formát A3 1ks jednostranně 4,- Kč
formát A3 1ks oboustranně 5,- Kč
laminování formát A4 1 ks 20,- Kč