Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Archiv Úřední desky

Oznámení o výběrovém řízení | Vyvěšeno: 11. 1. 2012 | Sejmuto: 28. 1. 2012
Pozvánka na zasedání v pátek 30.12. 2011 | Vyvěšeno: 22. 12. 2011 | Sejmuto: 6. 1. 2012
Usnesení 2.12.2011 | Vyvěšeno: 19. 12. 2011 | Sejmuto: 3. 1. 2012
VEŘEJNÁ VÝZVA - pozice ASISTENT/KA STAROSTY | Vyvěšeno: 8. 12. 2011 | Sejmuto: 25. 12. 2011
Schválený závěrečný účet Obce Libenice za rok 2023 | Vyvěšeno: 29.4.2024 | Sejmuto:
OObecně závazná vyhláška obce Libenice pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci -3/2023 | Vyvěšeno: 09.11.2023 | Sejmuto: 27.11.2023
Vyhláška o místním poplatku za svoz TDO v roce 2024 -1/2023 | Vyvěšeno: 14.12.2023 | Sejmuto: 12.01.2024
Schválený rozpočet obce Libenice na rok 2024, včetně Střednědobého rozpočtového výhledu | Vyvěšeno: 05.01.2024 | Sejmuto:
Vyhláška o společném školském obvodu - 2/2023
Stanovení školských obvodů
Na základě uzavřené dohody obce Libenice a města Kolín o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Libenice částí školského obvodu Základních škol zřízených městem Kolín.
Vyhláška č. 4/2020 - Veřejné prostranství | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 3/2020 Technopárty | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 1/2020 - Požární řád obce* | Vyvěšeno: 23.06.2020 | Sejmuto: 09.07.2020
OZV 2-2019 Psi poplatek
OZV 1-2019 - odpady
Oznámení VV - přechodná úprava provozu sil. 33355
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při uzavírce silnice III/33355 Libenice - Grunta ( sanace/oprava komunikace včetně kanálových vpustí a vodovodních přípojek) bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO ( viz příloha).

Za řádný stav dopravního značení po celou dobu přechodné úpravy provozu odpovídá - Vojtěch Šíbl, tel. 725 527 157.

Termín osazení dopravního značení : 15. 7. 2024 - 13. 9. 2024.

 
VV - Změna č. 3 - ÚP Starý Kolín
Územní plán Starý Kolín - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 3
čtvrtek 4. 7. 2024 od 14.00 hod.  sál Obecního domu Starý Kolín, ul. Za poštou 164
NYKOS - protokol o vzorkování SSKO v Libenicích
Dne 14. 7.2023 byl proveden samostatný svoz směsného komunálního odpadu ( černých popelnic) u jednotlivých domů obce Libenice.

Bylo zjištěno, že v černých popelnicích se nacházelo 68%ˇodpadu, který do nich patří  a 32% nevhodného odpadu.

Do černé popelnice nepatří :
  • zahradní zeleň
  • gastro odpad
  • textil
  • kov
  • cihly, suť, kameny
  • dřevo
  • elektroodpad
  • papír 
  • plast
Podrobné výsledky viz příloha
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 2023
Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl,  druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohopisné a výškopisné bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
Revize potrvá v období od 1. 3. 2023 přibližně do 30. 12. 2026.
Povinnosti vlastníků nemovitostí podrobně viz. Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - viz příloha
Neznámí vlastníci 2022
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. 
Vyhlášení dotačního programu DČOV pro rok 2023 | Vyvěšeno: 22.12.2022 | Sejmuto: 06.01.2023
Stěhuji se, jak úředně postupovat?
Změna trvalého pobytu - jak postupovat
Povolení uzavírky sil. III/33355 | Vyvěšeno: 24.05.2023 | Sejmuto: 31.10.2023
Pozvánka ZO 4/2024
Zasedání Zastupitelstva obce Libenice - středa 5. 6. 2024 v 19.00 hod. - zasedací místnost OÚ Libenice
Dražební vyhláška č. 1603-EDN/24
Dražební vyhláška č. 1603-EDN/24
 soubor věcí nemovitých včetně všech součástí a příslušenství - pozemky "Skalka"
Územní plán obce Libenice - Hlavní výkres 2003 | Vyvěšeno: | Sejmuto: