Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz
Dotazy a odpovědi 2022

Výroční zprávy

Povinně zveřejňované údaje
Důvod a způsob založení
Obec Libenice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územně správním celkem, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Libenice 115, 280 02 Kolín
 
Podatelna, pokladna
úředník : Ivana Imramovská
účetní : Romana Panicová

E-mail: obec@libenice.cz
tel. 778 085 058
Datová schránka: 7ebaxcb

starosta : Lubomír Marcin, tel. 724 160 395
místostarosta: Pavel Nohýnek, tel. 777 600 03
7

PO  08.00 - 11.00hod.  a 18:00 - 19:00 hod.
ST   08.00 - 11.00hod.  a 18:00 - 19:00 hod.

Po telefonické dohodě je možné si domluvit termín jednání, návštěvy  mimo stanovenou úřední dobu.
Adresa internetové stránky: http://www.libenice.cz
Adresa e-podatelny: obec@libenice.cz
Organizační struktura

Zastupitelstvo - 7 členů


 

 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta
 
Finanční výbor
 
Kontrolní výbor
 
 
 
 
 
 
 
Místostarosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Případné platby lze poukázat
Číslo bankovního účtu: 9624151/0100
(CZ63 0100 0000 0000 0962 4151)
 
variabilní symbol pro platbu za:
komunální odpad          2111/číslo popisné
vodné                               2310/číslo popisné
poplatky ze psů              1341/číslo popisné
IČO
00235539
DIČ
Nejsme plátci DPH
Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů:
  • ·         Rozpočet: aktuální rozpočet obce
  • ·         Vyhlášky obecního úřadu
  • ·         Usnesení Zastupitelstva OÚ Libenice
  •           Výroční zprávy
 
.
Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  •     Písemně
  •     Osobně
  •     E-mailem
  •     Elektronickým podáním
  •     Telefonicky
 
 
Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení
V případech, kdy OÚ vede správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, je odvolacím orgánem proti rozhodnu Krajský úřad Středočeského kraje. Postup podávání odvolání upravuje hlava VIII správního řádu.
Odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti
Jde-li o věci spadající do samostatné působnosti OÚ, pak se lze proti rozhodnutí OÚ bránit stížností uplatněnou u vyššího orgánu obce, u Krajského úřadu Středočeského kraje (pozastavení pro nezákonnost), u soudu.
Odvolání proti rozhodnutí o odmítn utí žádosti
Postup při podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
POPLATKY
SPRÁVNÍ POPLATKY
Změna trvalého pobytu (přihlášení)
50,- Kč
Poplatek za informace
50,- Kč
POPLATKY ZA SLUŽBY
Černobílé kopírování
Formát A4 1 ks jednostranně
2,- Kč
Formát A4 1 ks oboustranně
3,- Kč
Formát A3 1ks jednostranně
4,- Kč
Formát A3 1ks oboustranně
5,- Kč
Laminování
formát A4 1 ks
20,- Kč