Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Archiv Úřední desky

Záměr 1 - 2020
Směna pozemků
Záměr č. 2-2020
Záměr pronájmu části p. č. 712/1 k.ú. Libenice o výměře 23 m2
Návrh rozpočtu obce Libenice na rok 2020 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2023 | Vyvěšeno: 2.12.2019 | Sejmuto: 7.1.2020
Vyhláška č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Libenice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Libenice
Pozvánka ZO 9-2019
Záměr 6 -2019
Záměr 6-2019 - prodej č.p. 87 v Libenicích
Výběrové řízení - rekontrukce střechy č.p. 65 v Libenicích II. kolo
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení
Obec Libenice vyhlašuje výběrové řízení pro zhotovitele stavebních prací pro zakázku " Rekonstrukce střechy restaurace č.p. 65 v obci Libenice" - podklady viz příloha.
Záměr 5- 2019
Rekonstrukce střechy restaurace č.p. 65 v Libenicích
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení
Obec Libenice vyhlašuje výběrové řízení pro zhotovitele stavebních prací pro zakázku " Rekonstrukce střechy restaurace č.p. 65 v obci Libenice" - podklady viz příloha.