Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Archiv Úřední desky

Počet členů zastupitelstva obce 2018
Zastupitelstvo obce Libenice na svém 3. zasedání dne 23. 5. 2018 stanovilo usnesením č. 7/3/2018 pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva obce na 7.

 
Neznámí vlastníci pozemků k 2/2018
    Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal Obecní úřad v Libenicích o součinnost při identifikaci nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - jedná se o vlastníky nemovitostí v katastrálním území Libenice k 01. 02. 2018. Žádáme občany, aby si prostudovali přiložený seznam neznámých vlastníků a v případě, že dokáží blíže identifikovat osoby uvedené v seznamu, potřebné údaje doplnili  ÚZSVM Kolín - tel. 321 744 605, e-mail:Ivana.Vancurova@uzsvm.cz.
SPÚ Nabídka pozemků
Nabídka pozemků  k pronájmu - p.č. 50/10 a 50/13 k.ú. Libenice
Volby do PSPČR 2017 - oznámení o době a místě konání
pátek 20. října 2017 od 14.00 hod do 22.00 hod.
sobota 21. října 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Hřiště - 2. etapa - zadávací dokumentace
Podklady pro výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu
Obnova místní komunikace-Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení
Neznámý vlastník nemovitosti k 1. 2. 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal Obecní úřad v Libenicích o součinnost při identifikaci nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - jedná se o vlastníky nemovitostí v katastrálním území Libenice k 01. 02. 2017. Žádáme občany, aby si prostudovali přiložený seznam neznámých vlastníků a v případě, že dokáží blíže identifikovat osoby uvedené v seznamu, potřebné údaje doplnili  ÚZSVM Kolín - tel. 321 744 605, e-mail:Ivana.Vancurova@uzsvm.cz.
Neznámý vlastník pozemku 8-2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal Obecní úřad v Libenicích o součinnost při identifikaci nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - jedná se o vlastníky nemovitostí v katastrálním území Libenice k 1. 8. 2016. Žádáme občany, aby si prostudovali přiložený seznam neznámých vlastníků a v případě, že dokáží blíže identifikovat osoby uvedené v seznamu, potřebné údaje doplnili  ÚZSVM Kolín - tel. 321 744 605, e-mail:Ivana.Vancurova@uzsvm.cz.
Neznámý vlastník 2-2016a
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu