Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Archiv Úřední desky

Vyhlášení dotačního programu DČOV pro rok 2023 | Vyvěšeno: 22.12.2022 | Sejmuto: 06.01.2023
Volby do ZO Libenice 2022 | Vyvěšeno: 22.08.2022 | Sejmuto: 25.09.2022
Neznámí vlastníci 9-2021
Přehled pozemků a jejich neznámých vlastníků
Dotační výzva 2021 DČOV | Vyvěšeno: 24. 3. 2021 | Sejmuto: 31. 12. 2021
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora - Kolín - zjišťovací řízení | Vyvěšeno: 06.04.2021 | Sejmuto: 23.04.2021
Neznámí vlastníci 2021
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust.
§§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší
obce. Data k 1. 2. 2021 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření
k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Karel Žáček
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
Volby do zastupitelsva kraje + Senátu Parlamentu ČR 2020 | Vyvěšeno: 17.08.2020 | Sejmuto:
Daň z nemovitosti 2020
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zdravotnictví - nouzový stav
Mimořádné opatření