Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Archiv Úřední desky

Veřejná vyhláška | Vyvěšeno: 27.2.2013 | Sejmuto: 27.3.2013
Krajský úřad - odbor dopravy | Vyvěšeno: 19.2.2013 | Sejmuto: 19.3.2013
OBEC LIBENICE | Vyvěšeno: 3.4.2012 | Sejmuto:
OU Libenice | Vyvěšeno: 16. 1. 2012 | Sejmuto: 29. 2. 2012
Volby EP 2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
NYKOS - protokol o vzorkování SSKO v Libenicích
Dne 14. 7.2023 byl proveden samostatný svoz směsného komunálního odpadu ( černých popelnic) u jednotlivých domů obce Libenice.

Bylo zjištěno, že v černých popelnicích se nacházelo 68%ˇodpadu, který do nich patří  a 32% nevhodného odpadu.

Do černé popelnice nepatří :
  • zahradní zeleň
  • gastro odpad
  • textil
  • kov
  • cihly, suť, kameny
  • dřevo
  • elektroodpad
  • papír 
  • plast
Podrobné výsledky viz příloha
VV - Oznameni o zahajeni ÚŘ KO-Libenice 23-kNN
KO-Libenice, 23-kNN/výstavba kabelového vedení NN/Obec Libenice k.ú. Libenice ( IV-12-6031541)
na pozemcích st. p. č. 36/1, 40/4, 41/2, 42/2, 43/1, 43/4, 102, 128 a p. č. 226/1, 249/2, 697/1, 704, 726/2, 726/3, 727/6, 727/7, 727/26, 733/5 v katastrálním území Libenice
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 2023
Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl,  druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohopisné a výškopisné bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
Revize potrvá v období od 1. 3. 2023 přibližně do 30. 12. 2026.
Povinnosti vlastníků nemovitostí podrobně viz. Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - viz příloha
Neznámí vlastníci 2022
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. 
Volba prezidenta ČR 2023*

 

Volba prezidenta ČR 2023 - hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště dne 11.01.2023 a v případě druhého kola voleb dne 25.01.2023