Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Archiv Úřední desky

Parkoviště TIR - oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Parkoviště TIR Libenice" v k. ú. Libenice
Dokumentace k záměru je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Libenicích v úředních hodinách - Po a ST 8.00 - 12.00 hod, 18.00 - 19.00 hod.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 9. 3. 2015 | Vyvěšeno: 2.3.2015 | Sejmuto: 10.3.2015
Pozvánka ZO 3/2015
Pozvánka na zasedání ZO Libenice dne 23. 02. 2015
O.Š. zrušení TP - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Pozvánka 2-2015
Plán pro zvládání povodňovýcjh rizik
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
Pozvánka ZO 1/2015 | Vyvěšeno: 12.01.2015 | Sejmuto: 19.01.2015
Pozvánka ZO 11/2014 | Vyvěšeno: 11.12.2014 | Sejmuto: 19.12.2014
Pozvanka ZO 10/2014
19. 11. 2014 od 19.00 hod.
Informace o době konání Ustavujícího zasedání ZO Libenice | Vyvěšeno: 29.10.2014 | Sejmuto: 08.11.2014