Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po - Čt)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

AKTUALITY - “co se děje v naší obci”

MUDR. Fleischmannová

dovolená ve dnech
11. 12. - 13. 12. 2019
23. 12 – 27. 12. 2019
zástup MUDr. Zinková.
Zajistěte si své léky včas. 

ordinuje:

30. 12. a 31. 12. 2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod.

MUDR. Juška, Mudr. Rakušan

dovolená ve dnech
27. 12. 2019
27. 1. – 31. 1. 2020
zástup MUDr. Blumel - ordinace Starý Kolín, tel. 774202426 (724227432)

 
24. 12. 2019 od 22.00 hod.  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
Přeladění na nový televizní signal.
Oznámení
 
Obecní úřad Libenice oznamuje, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Libenice a pověření starosty obce budou od 15. 5. 2019 na území obce Libenice prováděny pověřeným pracovníkem – Karlem Štípkem výměny vodoměrů u koncových odběratelů pitné vody. Současně žádáme občany, aby vpustili jmenovaného po předložení pověření do svých objektů a umožnili
mu výměnu vodoměru, případně mu byli v případě nutnosti nápomocni.

 
Obec Libenice nabízí možnost odkoupení nových plastových popelnic na kolečkách - cena za kus 691,- Kč.
Poplatek za svoz TDO je nutno uhradit v souladu s vyhláškou č. 1/2015 nejpozději do 31. 3. 2019. Cena zůstává stejná, jako v loňském roce, tedy 650,- Kč za osobu trvale žijící, u rekreačních objektů 650,- Kč za objekt.
Jaké tuky lze vhazovat?
Co je bio odpad a jak ho třídit?
Upozornění : Zákaz vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace - viz příloha
Kronika obce Libenice na CD
obecní
knihovna
jízdní
řád
turistické
cíle