Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po - Čt)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

AKTUALITY - “co se děje v naší obci”

Zásobování seniorů v nouzovém stavu:

Pokud si nemůžete zajistit nákup základních potravin, volejte dobrovolníky, kteří vám nákup obstarají.

pí. Buldrová M.: 730 828 577
pí. Chudobová  M.: 723 040 633
Mgr. Irena Čepková : 702 008 735
 
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
 
Vážení spoluobčané,
vzhledem k zásadnímu nedostatku roušek, prosíme ty šikovné a ochotné, aby šili bavlněné roušky i těm, kteří je potřebují. Obec Libenice zřizuje sběrné místo, pokud budete mít jakékoliv množství roušek nad svou potřebu, budeme rádi za každou pro potřebné a především seniory, kteří si je nebudou moci obstarat či ušít. Roušky, které budete ochotni věnovat jiným spoluobčanům od vás vyzvedne buď osobně zástupce Obce Libenice, zabalené v igelitovém obalu, nebo se s případnou nabídkou obracejte na kontaktní linku Obecního úřadu 778 085 058 – p. Imramovská, toto kontaktní číslo použijte též v případě požadavku na dodání roušek. Děkujeme, že pomáháte chránit sebe, svou rodinu i ostatní spoluobčany.
Buďme zodpovědní a nosme roušky, je to nezbytné...
 
Děkujeme
Za krizový štáb obce Libenice  Lubomír Marcin, starosta


V Libenicích 20. 3. 2020 
 
 
Mimořádná opatření OÚ Libenice od pondělí 16. 3. 2020
     Vážení spoluobčané, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologického výskytu koronaviru, vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR a aktuálním usnesením vlády dochází od pondělí 16. 3. 2020 k mimořádným preventivním opatřením na OÚ Libenice.
  • Úřední hodiny MěÚ jsou omezeny pouze na pondělí 18:00-19:00 a středu 18:00-19:00 pouze pro nezbytně nutné a neodkladné případy. Ostatní pracoviště bude možné osobně navštívit pouze po telefonické či emailové domluvě rovněž ve výše uvedených časech.
  • Pro platbu poplatků využijte prosím bezhotovostní převod. Splatnost poplatků ze psů a komunálního odpadu je až k 30. 4., proto není nutné ho platit nyní. V případě dotazů k bezhotovostním platbám a platbám SIPO kontaktujte prosím paní Imramovskou tel. 778 085 058.
  • Dostupnost telefonní linek 778 085 058 a 724 160 395 je zajištěna v pondělí od 7:00 do 12:00, v úterý od 7:00 do 12:00, ve středu od 7:00 do 12:00, ve čtvrtek od 7:00 do 12:00, v pátek od 7:00 do 12:00.
  • Lze využívat i telefonní číslo 778 085 058 a 724 160 395  nebo emailový kontakt obec@libenice.cz.
Všechny důrazně žádáme, aby osobně navštěvovali úřad pouze v nejnutnějších případech, které nesnesou odkladu, případně se předem objednali na uvedených telefonních číslech. Dodržováním těchto pravidel přispějete k ochraně svého zdraví i k ochraně zdraví zaměstnanců úřadu.
Výše uvedená opatření budou v platnosti do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
 
 Lubomír Marcin, starosta             
 Pavel Nohýnek, místostarosta                                                                
 
 
 
 
Od 1. 4. 2020 do 30. 8. 2020 je plánována rekonstrukce mostu ev. č.  33355-1 na silnici III/33355 v obci Libenice.
  • Spoje do Libenic přes obec Grunta budou obousměrně vedeny po silnici III/33355 do obce Libenice, po silnici III/33356 do obce Červené Pečky a dále ul. Nebovidská, sil. III/12555 přes Nebovidy a Hluboký Důl do Kolína. Zastávka „Libenice, ObÚ“ je obsluhována na stávajícím místě zastávky. Spoje neobsluhují zastávku „Kolín, Kablo“, náhradní zastávka "Kolín, Místní dráha“.
  • Spoje do Libenic přes Kaňk budou vedeny po obvyklé trase linky po silnici I/38 a III/33355. Zastávka „Libenice, ObÚ“ pro tyto spoje bude přesunuta před areál Parking TIR Libenice, spoje budou otáčeny v areálu na základě domluvy pana starosty a majitele parkoviště. Následující trasa a zastávky beze změn.
  • Spoj č. 24 vedený přes Libenice, Gruntu a Kaňk bude zastávku „Grunta“ obsluhovat po zastávce „Kutná Hora, aut.st.“ (prodloužení spoje).
Nepovolená likvidace odpadních vod
Obecně závazné vyhlášky pro rok 2020 + navýšení ceny vodného + svoz odpadu
Oznámení
 
Obecní úřad Libenice oznamuje, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Libenice a pověření starosty obce budou od 15. 5. 2019 na území obce Libenice prováděny pověřeným pracovníkem – Karlem Štípkem výměny vodoměrů u koncových odběratelů pitné vody. Současně žádáme občany, aby vpustili jmenovaného po předložení pověření do svých objektů a umožnili
mu výměnu vodoměru, případně mu byli v případě nutnosti nápomocni.

 
Obec Libenice nabízí možnost odkoupení nových plastových popelnic na kolečkách - cena za kus 691,- Kč.
Poplatek za svoz TDO je nutno uhradit v souladu s vyhláškou č. 3/2019 nejpozději do 31. 3. 2020. Cena  je stanovena na  750,- Kč za osobu trvale žijící, u rekreačních objektů 750,- Kč za objekt.
obecní
knihovna
jízdní
řád
turistické
cíle