Zajímáte se o kroniku obce ?
Nyní máte skvělou příležitost si ji přečíst. Byla totiž  převedena do
digitální podoby - na CD-R.
Tento nosič si lze zapůjčit v místní knihovně a to vždy v úterý a v pátek
od 17 do 19 hod.
Doba výpůjčky je stanovena na 1 měsíc.