Zasedání Zastupitelstva obce Libenice je vždy veřejné, účast občanů vítaná.