Pod záštitou Obce Libenice a za odborného vedení Mgr. Kláry Peroutkové zahajuje činnost zájmový hudebně-výtvarný kroužek pro děti "Libeničtí tvořílkové". Vstupní setkání dětí a jejich rodičů s lektorkou se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 od 16.00 hod. výjimečně v obecní knihovně ( z důvodu konání voleb do zastupitelstva obce), kde Mgr. Klára Peroutková seznámí přítomné s budoucí činností kroužku, atd. Každý další pátek ve stejném čase se budou "Libeničtí tvořílkové" scházet v zasedací místnosti obecního úřadu.